Hoạt động phòng chống Covid

CẬP NHẬT DANH SÁCH QUYÊN GÓP CHƯƠNG TRÌNH “NHỊP THỞ SÀI GÒN” đến 18:00’ ngày 23/08/2021

Hai tiếng “CẢM ƠN” tuy dễ đọc nhưng rất khó nói, vì nó chứa đựng sự biết ơn, sự trân trọng, sự chân thành và cả sự hạnh phúc – hạnh phúc của người cho và cũng chính là hạnh phúc của người nhận.
Mỗi ngày trôi qua, chương trình NHỊP THỞ SÀI GÒN đón nhận nhiều tấm lòng của các Mạnh Thường Quân (MTQ) trong và ngoài nước hướng về Sài Gòn. Tính đến ngày 23/08/2021, chương trình đã nhận được sự góp duyên từ hơn 340 MTQ (chưa tính các thành viên trong các nhóm thiện nguyện), với TỔNG SỐ TIỀN gần 1tỷ6 (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng)
Vô cùng trân trọng khi có nhiều MTQ là các em nhỏ. “Mẹ ơi, con xin đóng góp tiền mua kẹo của con mua thuốc cho các cô chú đang bệnh covid để cô chú mau hết bệnh nha”. Thật đáng quý khi các con đã biết chuyển lòng yêu thương của mình thành hành động thiết thực.
Sài Gòn đang bệnh – không thể phủ nhận điều đó, nhưng Sài Gòn rất ấm áp bởi có rất nhiều tấm lòng luôn hướng về và cầu nguyện.
Bắng chương trình NHỊP THỞ SÀI GÒN, Quỹ Trí Đức sẽ tiếp tục mang thật nhiều bình an đến cho Sài Gòn.
Một lần nữa, Quỹ Trí Đức xin được nói lên hai tiếng CẢM ƠN bằng tất cả sự trân trọng nhất đến các MTQ. Cầu mong bình an cho tất cả.
Sài Gòn sẽ thở đều nhịp.
Sài Gòn sẽ khoẻ lại thôi!
Nhất định như thế!

Comments (2)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Suivre Téléphone

February 2, 2024

Lorsque vous avez des doutes sur les activités de vos enfants ou sur la sécurité de leurs parents, vous pouvez pirater leurs téléphones Android à partir de votre ordinateur ou appareil mobile pour assurer leur sécurité. Personne ne peut surveiller 24 heures sur 24, mais il existe un logiciel d’espionnage professionnel qui peut secrètement surveiller les activités des téléphones Android sans les en informer.

Suivre le téléphone

February 10, 2024

urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise.