Slide Slide Slide

Hoạt Động
Giáo Dục

Xây Dựng
Nông Thôn Mới

Hoạt Động
Vì Người Nghèo

Đồng Hành
Cùng Thanh Niên

Khắc Phục
Hậu Quả
Thiên Tai

Hỗ Trợ
Tôn Giáo

0

Thành Viên

0

Hoạt Động

0

Dự Án

0 tỷ

Đã Giải Ngân

Quỹ Từ Thiện Xã Hội Trí Đức

Tính đến nay Quỹ từ thiện xã hội Trí Đức đã có hơn 1110 thành viên đến từ các đơn vị thuộc tập đoàn Phát Tiến và thực hiện 100 dự án tập trung ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện

Trong 3 năm vừa qua, ngoài các hoạt động cống hiến cho xã hội, quỹ Trí Đức còn lướng đến việc tạo ra nơi để nhân viên Phát Tiến ngoài làm việc mỗi ngày thì các bạn còn là thành viên của quỹ từ thiện, để trở thành niềm tự hào của bản thân và của gia đình mình.

Giá Trị Cốt Lõi

Quỹ Trí Đức được thành lập với ý niệm ban đầu giản dị và chân phương là mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cái tên Trí Đức cũng thể hiện rõ sự tâm huyết của người sáng lập quỹ:  “Trí” là sự thông tuệ, sáng suốt, thấu hiểu; “Đức” là sự tử tế, chính trực. Đây là hai điều chi phối mọi thứ của một con người nhưng phải tích lũy từng chút mà thành, không phải là việc nhất thời mà là việc lâu dài của cả một đời người. “Trí tuệ” và “Đạo đức” chính là 2 giá trị vững chắc của Quỹ.

 

Play Video

Góc cảm xúc

dự án đã thực hiện