August 9, 2021

“ NHỊP THỞ SÀI GÒN “ Quỹ Trí Đức đã nhận được rất nhiều yêu thương của hơn 231 mạnh thường quân với số tiền hơn 960 triệu đồng
?Thật cảm động vô cùng vì có những anh chị ở rất xa, không biết mặt nhau, chỉ biết nhau qua trang face book hoặc có những người bạn thuở hàn vi, là giáo viên nhưng vẫn hào phóng gửi vào Quỹ bằng cả tấm chân tình vì “NHỊP THỞ SÀI GÒN”.
?Không biết dùng từ nào để diễn tả lời biết ơn vô cùng đến các mạnh thường quân, khi sợi dây yêu thương được nối dài, dài mãi trong lòng người dân Việt
?Xin được mượn lời của một Đức Cha để thay cho lời biết ơn sâu thẳm từ trái tim của Quỹ Trí Đức & người dân Sài Gòn: “Thái độ sống của bạn là lời cầu nguyện chân thành nhất”
?Xin gửi niệm lành đến tất cả mọi người
Sài Gòn sẽ thở đều nhịp??
Sài Gòn sẽ khoẻ lại thôi!??
Nhất định như thế!??